Bestuur

  • Voorzitter: Mevrouw H. Loef Zandvliet
  • Secretaris: Mevrouw S. Elias
  • Penningmeester: Mevrouw H.I. Sievers en Mevrouw G.P.M.S. de Raat
  • Materiaal beheer:  De heer J.W.G. Laporte
  • Algemene zaken: Mevrouw E.M.T. Wiebolt
    Commissies:
  • Activiteiten: De heer R. Zaaijer en de heer J. van den Broek
  • Jeugd EHBO: Mevrouw I. Eggink