Bestuur

  • Voorzitter: Quirine Potter van Loon – Suermondt
  • Secretaris: Mevrouw S. Elias
  • Penningmeester: Mevrouw H. Loef- Zandvliet
  • Materiaal beheer:  De heer J.W.G. Laporte
  • Algemene zaken: Mevrouw E.M.T. Wiebolt
    Commissies:
  • Activiteiten: De heer R. Zaaijer en De heer J. van den Broek
  • Jeugd EHBO: Mevrouw I. Eggink